Atención para quenes a precisan.

qué facemos.

Co fin de traballar polo benestar de todas aquelas persoas sen recursos, prestamos uns servizos específicos dentro do servizo do comedor social:

Servicio de comedor

Xantar: 12.30h – 14.30h, tódolos días. (En caso de necesidade poderá haber dúas quendas).
Cea: 20:00h – 21:30h, de luns a venres e domingos (excepto festivos).

Cobertura de necesidades de alimentación a todas aquelas persoas con limitados recursos económicos.

Servicio de atención a usuarios

Rexistro e toma de datos

Se procederá a rexistrar e a tomalos datos de tódoslos usuarios para a sua atención e posterior valoración.

Información e orientación social

Información e asesoramento sobre os recursos sociais existentes, así como a súa canalización a estos recursos e outros servizos e dar a coñecer os procedimentos ou alternativas dispoñibles ante unha situación de necesidade social determinada.

Valoración

Ten como obxetivo evaluar unha situación de necesidade social para realizar un diagnóstico que permita buscar vías de solución á problemática plantexada e coñecer a procedencia para adquirir a condición de usuario da entidade e poder ser beneficiario dos servizos. Para poder determinar en que situación se pode atopar unha persona, realizase un estudio dos seguintes ámbitos: económico, convivencial, persoal, salud e social. A extensión e profundidade da información recollida permite facilitar a valoración social e labor das persoas profesionáis no procedimento de atención a usuarios Unha vez estudiada a situación chégase a unha conclusión diagnóstica que indicará se se trata dunha destas situacións:

  • Situación social adecuada
  • Situación social de vulnerabilidade ou risco
  • Situación social deficitaria

Derivación

Tratamos de encamiñar ós usuarios hacia recursos e/ou servizos dentro da red de apoio social da comarca. As situacións de emerxencia (vulnerabilidade ou deficitarias) xeran importantes necesidades e problemas sociais, polo que deben abordarse dende unha perspectiva integral (existen diferentes aspectos que deben abordarse en conxunto).

  • Outras tareas de intervención social como son o apoio, a potenciación e movilización de recursos, coordinacións, etc.
  • Establecese unha relación individualizada e cercana con cada persoa, para que poida expresarse nun clima de confianza.
  • Manter a implicación dos usuarios, de tal xeito que participen activamente no proceso que xere a intervención social na que sexan destinatarios.

Información

Documentos internos e acreditacións da Cocina Económica de Ferrol.

Memorias

Memorias e auditorías económicas da Cocina Económica de Ferrol.

Colabora

A túa axuda é importante para nos! Faite socio da Cocina e axúdanos.

A tranquilidade de sentirse coma na casa.

Un lugar para recibir e reconfortar.

¿Axudámoste?

    Scroll ao inicio